دستگاه لیزر درخشنده S1

رای کاشت در سینی نشا , میتوان در بذر این گیاه را در درون دستگاه لیزر خانه یا این که شاسی سرد در داخل سینی های کشت کاشت . برای این فعالیت از خاک کوکوپیت یاور پرلیت منفعت می‌کنید . ابتدا خاک را با دیازینون و کاپتان یا کاربندازیم , ضدعفونی کرده سپس هر بذر را باطن هر سلول بکارید . این نحوه سبب ارتقاء بازده سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعداز چهار کاغذ شدن از باطن سلول خارج شده و به داخل دستگاه لیزر دان 6 منتقل می‌شود و تا زمان انتقال به زمین با اهمیت سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می نمایند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

بذر اسکابیوزا
بذر اسکابیوزا

نخست کود نماید رها شونده در صورت تمایل در فصل زمستان به خاک خود طولانی تر فرمائید تا در حین فصل رشد نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در منزل بعداز رفع سرمای بهاره , یه خرده ماسه یا این که خاک نباتی به خاک اضافه کنید و زمین را به نیکی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای توقف از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی نمائید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ساخت شده‌است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در انتها یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک نمائید . در نوبت اول صبح ها به طور روزانه با آبپاش زمین را طوری آبیاری نمائید که کود الک شده جابجا نشده و در نتیجه بذر جابجا نشود , که در غیر این شکل بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد در میان 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین زمان برای دوری از نادرست تصاحب کردن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی دوری کنید . بعد از 4 برگه شدن نشا , اقدام به علف کشی کرده و دقت بفرمایید که با علف کش های عمومی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی قشنگ و مالامال دستگاه لیزر خواهید بود .
محصولات مرتبط
شب عطر بنفش
بذر دستگاه لیزر شب بو بنفش F1
3 , 000 تومان
کوکب کوهی زردرنگ
بذر کوکب کوهی زرد رنگ S1
3 , 000 تومان

تاج خروس هرمی
بذر دستگاه لیزر تاج خروس هرمی S1
3 , 000 تومان
بذر دستگاه لیزر حنا
بذر دستگاه لیزر حنا S1
3 , 000 تومان
آهار
بذر دستگاه لیزر آهار الوان S1
3 , 000 تومان
صابونی
بذر دستگاه لیزر صابونی
3 , 000 تومان
بنفشه
بذر دستگاه لیزر بنفشه الوان S1
3 , 000 تومان
بنفشه رنگ زرد
بذر بنفشه زرد
3 , 000 تومان
برگ هلویی
بذر بنفشه شرابی
3 , 000 تومان
اسملیا
بذر دستگاه لیزر ایسملیا S1
4 , 000 تومان
لادن
بذر دستگاه لیزر لادن S1
2 , 000 تومان
دستگاه لیزر رعنا
بذر دستگاه لیزر رعنا خوش دستگاه لیزر S1
3 , 000 تومان
ابری آبی
بذر ابری آبی‌رنگ
3 , 000 تومان
مارگریت
بذر دستگاه لیزر مارگریت S1
3 , 000 تومان
میناچمنی
بذر مینا چمنی دستگاه لیزر تهران , 500 تومان
نیلوفر
بذر دستگاه لیزر نیلوفرپیچک S1
2 , 500 تومان

تمامی حقوق دنیوی و معنوی برای ( باغ شیشه ای ( محفوظ است .

info@glassy – garden . com
09124689158